Kontakt
ALIOS s.r.o.
  Súmračná 12
  82102   Bratislava
  tel.: +421 2 43335593
  00421 907 270 385
 
  www.prebalovanie.sk

QR code
 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.
 Newsletter
 Udalosti
 Dopravu zabezpečuje
Slovenská poštaEMS
 Kalkulačka mien
 Platby
Bankový prevodMasterCardVisaPayPal
krátky popis banneru
Košík:je prázdny
bez DPH:0.00 €
s DPH:0.00 €
zobraziť1 2 3  
 Novinky
POTREBUJETE PORADIŤ? KONTAKTUJTE NÁS ZDARMA.POTREBUJETE PORADIŤ? KONTAKTUJTE NÁS ZDARMA. - Krátko prezvońte číslo 0043 650 2724065 alebo udajte Vaše telefónne číslo mailom na prebalovanie@gmx.net. Zavoláme vám späť.
 
29.09.2013   Rozširujeme sortiment. - Na našej stránke usilovne pracujeme a tešíme sa, že čoskoro budeme môcť pre Vašich drobčekov ponúknuť nové a zdravé vecičky.
 Akciový tovar
Momentálne nemáme v ponuke žiaden tovar.
 Posledné komentáre

Obchodné a dodacie podmienky

UPOZORNENIE! Tento e-shop už nie je prevádzkovaný. Kontaktujte nás mailom na informacia@gmx.at pre bližšie informácie, kde ekoprodukty môžete zakúpiť. Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám celé roky preukazovali.

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom tohto internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. 

I. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je kúpa tovaru dodávateľa (predávajúci), ktorý si zákazník (kupujúci) objednal prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.prebalovanie.sk.

II. Forma objednávky
Zákazník je povinný oboznámiť sa s dodacími podmienkami a odoslaním objednávky potvrdzuje, že s nimi súhlasí. Všetky odoslané objednávky sú považované za záväzné. Každá objednávka bude obratom potvrdená formou e–mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú zákazníkom. Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob alebo termín doručenia). V takom prípade dodávateľ kontaktuje zákazníka e-mailom alebo telefonicky a dohodne nové podmienky dodania.
Odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka vyžaduje písomnú formu a je riadené v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon 108/2000 Z. z.). Kupujúci môže odstúpiť od takto uzatvorenej zmluvy do 14 pracovných dní bez udania dôvodu. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa tovar prestal vyrábať, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. Kupujúci je tiež oprávnený nepoužitý tovar v originálnom obale vrátiť dodávateľovi do 14 dní bez udania dôvodu.

III. Ceny
Platné maloobchodné ceny sú uvedené v internetovom obchode www.prebalovanie.sk a sú udané v EUR včetne DPH. Odoslaním objednávky zákazník tieto ceny akceptuje. Predávajúci je plátca DPH.

IV. Platobné a dodacie podmienky
Ak nie je dohodnuté inak, tovar bude zákazníkovi zaslaný na dobierku prostredníctvom Slov. pošty. Za dodávku tovaru do fakturačnej hodnoty 230 EUR s DPH a váhy max. 10 kg bude fakturované dobierkovné vo výške 3,98 EUR. Nad 230 EUR poštovné fakturované nebude. V prípade, že zákazník si praje platbu vopred, uhradí behom 7 kalendárných dní objednaný tovar na účet predávajúceho 7823396001/5600. Pri úhrade vopred a fakturačnej sume nad 100 EUR do váhy 10 kg poštovné nebude účtované (pri sume do 100 EUR je poštovné 3,30 EUR). Daňový doklad je súčasne záručný list a treba ho starostlivo uschovať spolu s dokladom o zaplatení. Tieto dodacie a platobné podmienky platia pre zásielky v rámci Slovenskej republiky.

V. Dodací termín
Tovar bude vyexpedovaný podľa prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, zvyčajne do 1-7 dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vzhľadom na stav skladových zásob môže byť vo výnimočných prípadoch dodacia doba dlhšia. V takom prípade dohodne predávajúci s kupujúcim pravdepodobný termín dodávky. Miesto dodania je stanovené kupujúcim v objednávke. Predávajúci je v prípade potreby oprávnený, rozdeliť tovar do viacerých zásielok a hradí poštovné za druhú a ďalšiu zásielku.

VI. Záručná doba, reklamácie
Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záručnú dobu podľa špecifikácie jednotlivých výrobkov. Záruka sa vzťahuje na viditeľné úžitkové a estetické vlastnosti tovaru. Nevzťahuje sa na jeho bežné opotrebenie, nesprávne alebo nevhodné použitie, ošetrovanie, či vystavenie netypickým podmienkam. Predávajúci nemá vplyv na výsledky prania a sušenia a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Nepreberá zodpovednosť ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami alebo chybnou manipuláciou, či netypickou reakciou organizmu.
Zákazník je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia prepravcom. Následne pozorne prekontroluje dodaný tovar. Prípadné nedostatky zásielky je povinný nahlásiť dodávateľovi najneskôr do 3 pracovných dní. Neskoršie reklamácie nebudú zohľadnené. V prípade reklamácie zákazník oznámi predávajúcemu dôvod reklamácie a zašle mu reklamovaný tovar spolu s reklamačným protokolom s popisom závady a dokladmi o kúpe a zaplatení tovaru. Náklady a riziko za doručenie reklamovaného tovaru k predávajúcemu nesie kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný alebo neopraviteľný tovar podľa vlastného uváženia dobropisom alebo výmenou. Pri výmene tovaru sa doba záručnej lehoty neobnovuje ani nepredlžuje.

VIII. Ochrana dát
Pri objednávaní tovaru kupujúci sprostredkuje dodacie údaje predávajúcemu. Tieto sú potrebné len pre internú potrebu a nebudú zverejnené ani použité na iné účely, ani posktynuté tretím osobám. Registrácia zákazníka je opcionálna.

IX. Záver
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Pre obidve zmluvné strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z platného reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Miesto súdu je Bratislava.

Dodávateľ: ALIOS s.r.o., Súmračná 12, 821 02 Bratislava
Kontakt: prebalovanie@gmx.net, www.prebalovanie.sk, tel.  (02) 433 355 93 , IČO: 46588477,  DIČ: 2023523425, IČ DPH: SK-2023523425

OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 81737/B
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 0 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. 02/58272 172-3 , fax. 02/58272 170
ba@soi.sk, lubica.petiova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk
www.soi.sk